Porady prawne w czasie epidemii

Szanowni Państwo!

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, aby zapewnić Państwu dostęp do pomocy prawnej uprzejmie informujemy, iż Kancelaria udziela porad prawnych online – telefonicznie, mailowo oraz za pośrednictwem Skype. W sprawach pilnych, których przykładowy katalog przedstawiono poniżej, istnieje możliwość umówienia spotkania w kancelarii. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszego zespołu stosujemy wszelkie zalecane środki ostrożności tj. w spotkaniu może uczestniczyć wyłącznie osoba, której sprawa dotyczy, nadto gwarantujemy zachowanie bezpiecznej odległości podczas spotkania a także możliwość skorzystania z żelu antybakteryjnego. Siedziba Kancelarii po każdym spotkaniu jest dezynfekowana.

Celem uzyskania porady prawnej online prosimy o wysłanie zapytania na adres mailowy: kancelaria@adwokat-siemaszkobaron.pl lub kontakt pod numerem tel. 609-806-556 bądź 512-991-371.

Wykaz niektórych spraw pilnych podlegających rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Bytomiu w czasie trwania epidemii:

 • sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania;
 • sprawy, w których jest stosowane tymczasowe aresztowanie;
 • sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym;
 • sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu;
 • zażalenia na zatrzymanie osób, które pozostają zatrzymane;
 • sprawy o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania, w których okres próby dobiega końca;
 • sprawy o wyrok łączny, w których okres wykonywania kary jednostkowej dobiega końca;
 • sprawy zagrożone przedawnieniem wykonania kary;
 • sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką wymagające zarządzenia w zarządzenia w trybie art. 569 § 2 k.p.c.
 • sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich (…);
 • sprawy z wniosku o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania;
 • przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co, do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
 • sprawy o ustanowienie opieki dla osoby małoletniej umieszczonej w pieczy zastępczej

Szczegółowe wykazy spraw pilnych zostały wskazane w zarządzeniach wydanych przez odpowiednich Prezesów Sądów.

Jak przeprowadzić podział majątku?Najpopularniejsze sprawy karne