Jak ustalić wysokość alimentów? Czy jest jakaś minimalna wysokość alimentów?

W dzisiejszym wpisie odpowiemy Państwu na te pytania. Otóż nasz ustawodawca nie ustalił żadnej minimalnej kwoty alimentów jaką należałoby płacić na dziecko. Wysokość alimentów uzależniona jest od:
1. Usprawiedliwionych potrzeb dziecka
2. Możliwości zarobkowych rodzica od którego mają być zasądzone alimenty
przy czym dzieci mają prawo do życia na tej samej stopie życiowej co ich rodzice, a zatem koszt utrzymania dziecka można określić zarówno na 1000 zł jak i na 10 000 zł, uzależnione jest to od możliwości zarobkowych rodziców i tego na jakiej stopie życiowej żyją.

Rozważając więc o jaką kwotę alimentów pozwać rodzica który nie sprawuje stałej pieczy nad dzieckiem należy:
1. zastanowić się i spisać wszystkie koszty utrzymania dziecka uwzględniając wszystkie potrzeby dziecka w tym potrzebę rekreacji, wypoczynku na takim poziomie na jakim żyje rodzic który ma być zobowiązany do płacenia alimentów,
2. ustalić (w miarę możliwości) stan majątkowy rodzica który ma być zobowiązany do płacenia alimentów tj jego możliwości zarobkowe (faktycznie ujawniany dochód nie ma znaczenia).

Przy ustalaniu kwoty alimentów należy także pamiętać o tym, iż obowiązek alimentacyjny na małoletnie dziecko może także polegać w całości bądź części na wykonywaniu osobistych starań o utrzymanie i wychowanie dziecka, jeżeli więc tylko jedne z rodziców w całości sprawuje opiekę nad dzieckiem, a drugie w ogóle nie przejawia zainteresowania w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem, lub przejawia marginalne zainteresowanie w tym zakresie, taki rodzic może w całości zostać obciążony kosztami utrzymania dziecka.

Jak więc Państwo widzą ustalenie właściwej kwoty alimentów jest sprawą indywidualną i uzależnioną od sytuacji konkretnej rodziny. W przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie serdecznie zapraszamy do kontaktu.