Kancelaria Adwokacka Siemaszko-Baron
adwokat siemaszkobaron

Pomoc Frankowiczom Katowice, Bytom, Gliwice oraz cała Polska

W naszej kancelarii adwokackiej oferujemy pomoc frankowiczom, czyli osobom, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) i chciałyby unieważnić umowę bądź też zmienić istotnie jej postanowienia a tym samym odzyskać sporą część środków. Nasza kancelaria sku-tecznie pomoże Państwu w przygotowaniu pozwu, wszelkich niezbędnych dokumentów, a także będzie reprezentować Państwa na etapie przedsądowych negocjacji z bankiem i w postę-powaniu sądowym.

POMOC FRANKOWICZOM

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje swoje usługi dla mieszkańców Katowic, Bytomia oraz Gliwic jak również wszystkich innych miast na terenie Polski. Oferujemy profesjonal-ną pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Pierwszym etapem, jeśli chodzi o pomoc frankowiczom, jest etap przedsądowy. Nasza kancelaria, reprezentując klienta, stara się porozu-mieć z bankiem i zawrzeć ugodę. W przypadku, gdy etap przedsądowy zakończy się tym, iż bank zgodzi się na proponowane przez naszą kancelarię adwokacką warunki, zawierana jest ugoda pozasądowa. Jeśli nie, sprawa trafia do Sądu.

Kredyt we frankach (CHF) a proces w Sądzie

Gdy kancelaria skonstruuje pozew, sprawę kieruje się do Sądu – ma to miejsce w mieście, w którym siedzibę ma bank, w którym klient wziął kredyt, np. Katowice, lub według uznania, oddział banku, gdzie podpisywali Państwo umowę lub też w Sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy. Bardzo ważne jest obliczenie wartości przedmiotu roszcze-nia – kwoty, jakiej zapłaty będziemy domagali się w Sądzie – wyliczenie to również jest doko-nywane przez naszą kancelarię.

Pomoc frankowiczom – kancelaria adwokacka Katowice, Bytom, Gliwice, cała Polska

W naszej kancelarii uzyskają Państwo skuteczną pomoc. Porad udzielamy wszystkim frankowi-czom, przeprowadzamy szczegółową analizę umowy kredytowej, gwarantujemy kompleksową reprezentację na etapie przedsądowych negocjacji z bankiem oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Co istotne, odzyskanie pieniędzy od banku wcale nie wymaga wielu formalności. Pomoc fran-kowiczom oferowana przez naszą kancelarię to całość procesu – od pierwszego pisma aż po reprezentację w Sądzie.

CO WCHODZI W ZAKRES POMOCY DLA OSÓB, KTÓRE WZIĘŁY KREDYT WE FRANKACH?

W zakres pomocy wchodzą m.in.:

  • analiza prawna umowy kredytowej zarówno pod kątem przepisów krajowych jak i prawa unijnego, z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-ropejskiej z dnia 3 października 2019 r.
  • kompleksowa reprezentacja zarówno na etapie przedsądowych negocjacji z bankiem, jak w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić czy umowa kredytowa może zostać uznana za nieważną zapraszamy do umówienia spotkania podczas którego bezpłatnie dokonamy analizy posiadanej przez Państwo umowy oraz przedstawimy możliwe sposoby działania.

Zapraszamy na porady prawne w szerokim zakresie.