Kancelaria Adwokacka Siemaszko-Baron
adwokat siemaszkobaron

Prawo karne

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego w Bytomiu, Chorzowie, Katowicach i nie tylko. Wszechstronnie zajmujemy się obroną i reprezentacją oskarżonych. Swoje usługi oferujemy również pokrzywdzonym, potrzebującym pomocy w zakresie prawa karnego.

Obrona oskarżonych

Jesteśmy z naszym klientem od początku do końca, zapewniając mu pełne wsparcie już na etapie postępowania przygotowawczego, reprezentując i broniąc go przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości.

W zakresie reprezentowania skazanych zajmujemy się postępowaniem karnym wykonawczym, w tym sprawami o: przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności, zwolnienie z wykonywania reszty orzeczonych środków karnych.

Zajmujemy się dokumentacją sprawy oraz w imieniu klienta przygotowujemy niezbędne wnioski dowodowe. Pełniąc funkcję obrońcy m.in. składamy wnioski o uchylenie lub zmianę stosowanego środka zapobiegawczego.

Nasze działanie nastawione jest na uniewinnie klienta od zarzucanego mu czynu lub uzyskanie jak najłagodniejszej kary oraz w miarę możliwości obronę klienta przed karą bezwarunkowego pozbawienia wolności.

Ponadto, prowadzimy również sprawy o wyrok łączny. Najczęsciej uzyskanie wyroku łącznego i zasądzenie kary łącznej odbywa się z korzyścią dla skazanego, gdyż wyrok ten zwykle jest niższy niż suma pojedynczych kar.

Pomoc pokrzywdzonym

Jeżeli jako pokrzywdzeni szukają Państwo adwokata od spraw karnych, również służymy pomocą. W tym zakresie:

– przygotowujemy pozwy cywilne w sprawach dochodzonych w postępowaniu karnym,
– działamy jako oskarżyciel posiłkowy lub prywatny, przygotowując plan działania oraz towarzysząc poszkodowanemu podczas rozpraw,
– przygotowujemy akty prawne, do których należą: zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także prywatne akty oskarżenia.

Zapraszamy na porady prawne w szerokim zakresie.