Kancelaria Adwokacka Siemaszko-Baron
adwokat siemaszkobaron

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw gospodarczych. Doradzamy zarówno na etapie tworzenia podmiotów gospodarczych, jak również w czasie bieżącej działalności przedsiębiorstwa stanowiąc wsparcie we wszelkich aspektach prowadzonej aktywności.

Katowice, ChorzówBytom to główne obszary naszej działalności, jednak obsługujemy również firmy z innych rejonów Śląska.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw gospodarczych w szczególności poprzez:

– przygotowywanie projektów umów,
– rejestrację spółek i dokonywanie wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– przygotowanie dokumentacji niezbędnej do działalności spółek (organizowanie zgromadzeń, sporządzanie stosownych uchwał organów spółek oraz regulaminów organizacyjnych),
– udział i nadzór na prawidłowością przebiegu Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy,
– tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych i cywilnoprawnych,
– doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek,
– prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży, o roboty budowlane (w tym sporów o charakterze „odpowiedzialności solidarnej” z art. 6471 Kodeksu cywilnego), dzieło, zlecenia i innych cywilno – prawnych umów nazwanych i nienazwanych,
– zabezpieczenie roszczeń w umowach sprzedaży, o roboty budowlane, dzieło, zlecenia i innych cywilno – prawnych umów nazwanych i nienazwanych,
– windykacja wierzytelności w tym m.in. sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów, uzyskiwanie nakazów zapłaty, reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sprawach o zapłatę,
– zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.
– przygotowywanie dokumentów związanych z  likwidacją, fuzją oraz upadłością spółek cywilnych i prawa handlowego,
– reprezentację w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących upadłości gospodarczej,

– reprezentację w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących restrukturyzacji w trybie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne,

– reprezentację podczas negocjacji handlowych,
– reprezentację w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym.

Projekty dokumentów

Zajmujemy się dla Państwa pełną obsługą dokumentacji, poprzez:

– projektowanie umów,
– przygotowywanie dokumentów związanych z zakładaniem, likwidacją, fuzją oraz upadłością spółek cywilnych oraz z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,
– konstrukcją aktów prawnych związanych z prawem handlowym oraz wszelkich pism i dokumentów sądowych

Reprezentowanie klienta

Zajmujemy się również reprezentowaniem naszych klientów zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym. Bierzemy udział w sprawach dotyczących upadłości gospodarczej oraz w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Ponadto, na życzenie klienta jesteśmy obecni podczas negocjacji handlowych. Pilnujemy przejrzystości prawnej wszelkich porozumień z kontrahentami, mając na uwadze przede wszystkim dobro naszego klienta.

Zapraszamy na porady prawne w szerokim zakresie.