Kancelaria Adwokacka Siemaszko-Baron
adwokat siemaszkobaron

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw administracyjnych  w zakresie m.in:

– spraw z zakresu prawa mieszkaniowego i spółdzielczego,
– spraw z zakresu prawa budowlanego,
– spraw związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego, wydaleniem cudzoziemców z terytorium RP, wydawaniem zgody na pobyt tolerowany, na pobyt ze względów humanitarnych.

Ponadto pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz na pobyt stały.

Zapraszamy na porady prawne w szerokim zakresie.