Kancelaria Adwokacka Siemaszko-Baron
Adwokat Siemaszko Baron
adwokat siemaszkobaron

Nasz zespół

Aleksandra Siemaszko Baron

Aleksandra Siemaszko-Baron
Adwokat

Założycielem Kancelarii jest Adwokat Aleksandra Siemaszko-Baron – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W czerwcu 2010 r. obroniła pracę magisterską z dziedziny prawa gospodarczego i handlowego na temat podstaw i skutków ogłoszenia upadłości. W latach 2009-2010 odbyła praktykę w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach oraz Kancelarii Radcy Prawnego w Chorzowie.

W marcu 2014 r zdała egzamin adwokacki. Doświadczenie zawodowe w pracy adwokata zdobywała w czasie wieloletniej współpracy z adwokatem Przemysławem Kralem. Posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych w tym m.in. rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących kwestii związanych z władzą rodzicielską nad małoletnimi dziećmi oraz kontaktów z nimi, karnych, gospodarczych, upadłościowych w tym upadłości konsumenckiej. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa administracyjnego, wielokrotnie reprezentowała klientów przed Urzędami Skarbowymi, Celnymi oraz w postępowaniach dotyczących pobytu cudzoziemców na terenie RP.

Kontakt:

+ 48 609 806 556
aleksandra.siemaszko@adwokat-siemaszkobaron.pl

Bartosz Baron

Bartosz Baron
Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii. W czerwcu 2009 r. obronił pracę magisterską z dziedziny prawa gospodarczego i handlowego na temat przekształcania spółek prawa handlowego. Podczas studiów odbył praktykę zawodową w prestiżowej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski z siedzibą w Krakowie. W 2015 roku ukończył prowadzony w języku angielskim program studiów międzynarodowych – LLM in International Commercial Law, a następnie w 2016 roku ukończył menadżerskie studia podyplomowe Executive MBA. Aktualnie, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu roszczeń i zabezpieczeń związanych z realizacją umów o roboty budowlane. Biegle włada językiem angielskim w tym prawniczym oraz językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

Aktualnie współpracuje ze spółką giełdową realizującą jeden z największych kontraktów energetycznych w Polsce i odpowiada za kwestie związane z zabezpieczeniem tejże spółki przed roszczeniami osób trzecich.

W Kancelarii zajmuje się sprawami z dziedzin prawa: cywilnego, gospodarczego, spółek i sportowego.

Kontakt:

+ 48 668 147 810
bartosz.baron@adwokat-siemaszkobaron.pl

Natalia Soltowska

Natalia Sołtowska
Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. obroniła pracę magisterską pt.” Swoboda wypowiedzi jako przesłanka legalności dowodu w procesie karnym” pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego. Od 2014r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Od początku swojej działalności świadczy usługi dla przedsiębiorców, w szczególności w zakresie postępowań sądowych, a także bieżącego doradztwa w sprawach dotyczących prawa umów, prawa pracy oraz przepisów regulujących ochronę danych osobowych, prowadząc również postępowania administracyjne w języku angielskim i niemieckim.

Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku: “Ochrona Danych Osobowych w Administracji i Biznesie- Inspektor Ochrony Danych” oraz studia podyplomowe na kierunku: “Gospodarka odpadami i substancjami niebezpiecznymi” na Politechnice Krakowskiej.

Monika Baczek

Monika Bączek
Aplikant Adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. We wrześniu 2017 roku obroniła pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki. Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach studenckich w prokuraturze rejonowej oraz kancelarii adwokackiej. Od kwietnia 2018 roku współpracuje z Adwokat Aleksandrą Siemaszko-Baron w Kancelarii Adwokackiej w Bytomiu.

W Kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi, rodzinnymi i karnymi.

Zapraszamy na porady prawne w szerokim zakresie.