Najpopularniejsze sprawy karne

Sprawy karne mogą być różne – od kradzieży i rozbojów, po sprawy gospodarcze i oszustwa podatkowe. Warto wiedzieć, że przy tego rodzaju sprawach wsparcie doświadczonego prawnika może okazać się wyjątkowo ważne, gdyż skutki postępowania mogą rozciągać się na kolejne lata naszego życia.

Sprawy karne to jedne z najczęstszych, których prowadzenie jest zlecane adwokatom i prawnikom. Do tego to również sprawy bardzo obszerne, wymagające posiadania specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia branżowego. Warto wiedzieć, które ze spraw z dziedziny prawa karnego pojawiają się najczęściej i jak szeroki jest zakres porad w dobrej kancelarii.

SPIS TREŚCI:

  • Sprawy karne powszechne
  • Gospodarcze sprawy karne
  • Skarbowe sprawy karne

Ceniona kancelaria adwokacka to taka, w której otrzymamy nie tylko szybką, ale przede wszystkim profesjonalną pomoc. Dlatego też warto wiedzieć, które sprawy karne w praktyce najczęściej trafiają na wokandę sądową oraz w jakich obszarach prawa możemy liczyć na wsparcie specjalistów od prawa. Odpowiedzi na najważniejsze pytania prezentujemy w poniższym wpisie.

POWSZECHNE SPRAWY KARNE

Najpopularniejsze kategorie spraw karnych to przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, przeciwko mieniu, a także przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przy czym jako przykłady wymienić należy m.in. kradzież, napaść, wyłudzenie, oszustwo, pobicie, zabójstwo, zniesławienie, błąd w sztuce lekarskiej czy sprawstwo wypadku komunikacyjnego. Część spraw kończy się na etapie postępowania przygotowawczego, jednakże w zdecydowanej większości sprawca czynu zostaje postawiony w stan oskarżenia. W ten oto sposób sprawa trafia na salę sądową, a często bez wsparcia doświadczonego adwokata ciężko sobie poradzić. Należy pamiętać, że prawo do skorzystania z pomocy uzyskujemy już na początkowym etapie postępowania przygotowawczego.

GOSPODARCZE SPRAWY KARNE

Osoby zarządzające lub posiadające działalność gospodarczą, stać się mogą zarówno osobami podejrzanymi, jak i pokrzywdzonymi w zakresie prawa karnego gospodarczego. Do najczęstszych przestępstw z tej kategorii zaliczmy działanie na szkodę przedsiębiorstwa, nieuczciwe praktyki ze strony wspólników, jak też korupcję – i to zarówno w obszarze łapownictwa biernego, jak i czynnego. Warto chronić się przed takimi sytuacjami i nie doprowadzać do tego, by nasza firma była narażona na straty i utratę dobrego imienia czy renomy. Współpraca z dobrym prawnikiem z pewnością wyjdzie na dobre, a przedsiębiorcy zyskają pewność, że są odpowiednio chronieni.

SKARBOWE SPRAWY KARNE

Niedokładne rozliczanie się z urzędem skarbowym jeszcze nikomu nie wyszło na dobre. A działanie w tym obszarze może być zarówno celowe (próba oszustwa podatkowego, wyłudzenia podatku VAT), jak i niezamierzone, wynikające z niewiedzy. Sytuacji takich należy unikać, gdyż dolegliwości związane z przestępstwem skarbowym mogą być bardzo dotkliwe, wobec czego wsparcie dobrego adwokata może okazać się nieocenione.

Porady prawne w czasie epidemiiUpadłość konsumencka na nowych zasadach