Jak znieść współwłasność

Zastanawiasz się nad tym, jak znieść współwłasność? Wyjaśniamy prawne kwestie dotyczące zniesienia współwłasności działki budowlanej, domu oraz działki rolnej. Sprawdź niezbędne informacje!

Spis treści:

  • Jak znieść współwłasność działki budowlanej bądź domu
  • Jak znieść współwłasność działki rolnej

Jak znieść współwłasność działki budowlanej lub domu

Aby znieść współwłasność działki budowlanej, mamy do wyboru dwie możliwości. Zniesienia współwłasności można dokonać notarialnie lub sądowo. Nie każda nieruchomość może zostać fizycznie podzielona, np. z powodu jej nieznacznej wielkości czy charakteru. W przypadku konfliktu współwłaścicieli, sąd może dokonać fizycznego podziału nieruchomości, przyznać ją jednemu lub niektórym współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty pozostałych. Może także zarządzić sprzedaż działki i podział uzyskanej sumy pomiędzy uprawnionych.

Sprawy odnoszące się do współwłasności są uregulowane w kodeksie cywilnym w artykułach 195-221. To właśnie przepisy tego kodeksu wyjaśniają, że: „Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.”

Jeśli między współwłaścicielami istnieje konflikt, przez który nie jest możliwe polubowne zniesienie współwłasności, każdy z nich może domagać się od sądu zniesienia współwłasności. Jak już wyżej wskazano, istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności: fizyczny podział nieruchomości (np. działki rolnej czy budowlanej), przyznanie nieruchomości danemu współwłaścicielowi lub współwłaścicielom pod warunkiem spłaty pozostałych, sprzedaż rzeczy objętej współwłasnością, a następnie podział uzyskanej sumy.

Jak znieść współwłasność działki rolnej

Nieruchomości rolne są szczególnie traktowane, dlatego zniesienie współwłasności w tego rodzaju przypadkach następuje z uwzględnieniem zarówno przepisów kodeksu cywilnego, jak i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Najważniejsze kwestie związane z rozwodemCo możemy zyskać, zgłaszając się o pomoc do adwokata?