Wynagrodzenie


 

 

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy, dlatego też ustalane jest ono indywidualnie dla każdej sprawy każdego klienta. Nasza Kancelaria przewiduje możliwość wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego.