Prawo gospodarcze


 

 

Prawo gospodarcze Bytom, Katowice, Chorzów, Piekary Śląskie i inne rejony Śląska

 

 

 

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw gospodarczych. Doradzamy zarówno na etapie tworzenia podmiotów gospodarczych, jak również w czasie bieżącej działalności przedsiębiorstwa stanowiąc wsparcie we wszelkich aspektach prowadzonej aktywności.

 

Katowice, Chorzów i Bytom to główne obszary naszej działalności, jednak obsługujemy również firmy z innych rejonów Śląska.

 

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw gospodarczych w szczególności poprzez:

 

 • przygotowywanie projektów umów,
 • rejestrację spółek i dokonywanie wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do działalności spółek (organizowanie zgromadzeń, sporządzanie stosownych uchwał organów spółek oraz regulaminów organizacyjnych),
 • udział i nadzór na prawidłowością przebiegu Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy,
 •  tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych i cywilnoprawnych,
 • doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek,
 • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży, o roboty budowlane (w tym sporów o charakterze „odpowiedzialności solidarnej” z art. 6471 Kodeksu cywilnego), dzieło, zlecenia i innych cywilno – prawnych umów nazwanych i nienazwanych,
 • zabezpieczenie roszczeń w umowach sprzedaży, o roboty budowlane, dzieło, zlecenia i innych cywilno – prawnych umów nazwanych i nienazwanych,
 • windykacja wierzytelności w tym m.in. sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów, uzyskiwanie nakazów zapłaty, reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sprawach o zapłatę,
 • zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.
 • przygotowywanie dokumentów związanych z  likwidacją, fuzją oraz upadłością spółek cywilnych i prawa handlowego,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących upadłości likwidacyjnej i upadłości układowej,
 • reprezentację podczas negocjacji handlowych,
 • reprezentację w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym.

 

 

Projekty dokumentów

 

Zajmujemy się dla Państwa pełną obsługą dokumentacji, poprzez:

 

 • projektowanie umów,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakładaniem, likwidacją, fuzją oraz upadłością spółek cywilnych oraz z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,
 • konstrukcją aktów prawnych związanych z prawem handlowym oraz wszelkich pism i dokumentów sądowych.

 

Reprezentowanie klienta

 

Zajmujemy się również reprezentowaniem naszych klientów zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym. Bierzemy udział w sprawach dotyczących upadłości likwidacyjnej i układowej.

 

Ponadto, na życzenie klienta jesteśmy obecni podczas negocjacji handlowych. Pilnujemy przejrzystości prawnej wszelkich porozumień z kontrahentami, mając na uwadze przede wszystkim dobro naszego klienta.