Bartosz Baron


Bartosz Baron
Bartosz Baron

Bartosz Baron, LL.M.
Prawnik

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii. W czerwcu 2009 r. obronił pracę magisterską z dziedziny prawa gospodarczego i handlowego na temat przekształcania spółek prawa handlowego. Podczas studiów odbył praktykę zawodową w prestiżowej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski z siedzibą w Krakowie. W 2015 roku ukończył prowadzony w języku angielskim program studiów międzynarodowych - LLM in International Commercial Law, a następnie w 2016 roku ukończył menadżerskie studia podyplomowe Executive MBA. Aktualnie, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu roszczeń i zabezpieczeń związanych z realizacją umów o roboty budowlane. Biegle włada językiem angielskim w tym prawniczym oraz językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.
Aktualnie współpracuje ze spółką giełdową realizującą jeden z największych kontraktów energetycznych w Polsce i odpowiada za kwestie związane z zabezpieczeniem tejże spółki przed roszczeniami osób trzecich.
W Kancelarii zajmuje się sprawami z dziedzin prawa: cywilnego, gospodarczego, spółek i sportowego.